Israelin ystävät ry Radio Patmos

Elämäntiellä

Opas oikean tien kulkemiseen

Kari Kuusisto


kansi-300.jpg


Lukijalle

Vieraillessani Herätysseuran Kirjapainolla helmikuussa 2010, sain Pertti Nousiaiselta tehtäväksi päivittää hänen vuonna 1968 julkaiseman ”Elämäntie”- vihkosensa. Tunsin tuon niteen ennestään ja toimeksianto olikin minulle enemmän kuin mieluinen.

Intoa täynnä aloitin tekstin muokkaamisen ja kuvittelin saavani sen valmiiksi tuota pikaa, mutta tehtävä ei ollutkaan ihan niin yksinkertainen. Jouduin nimittäin samalla itsekin käymään jokaisen Pertin kirjoittaman matkaohjeen henkilökohtaisella tasolla läpi. Etsiessäni Raamatusta lisävaloa moniin tekstin puhutteleviin kohtiin, pysähdyin aina samalla kysymään itseltäni; onko tämä asia totta omalla kohdallani? Voinko sanoa itse omistavani sen mistä sinulle nyt kirjoitan? Onko Kristus saanut minussa muotoa niin kun olisi pitänyt? Kohta kohdan jälkeen jouduin tunnustamaan tappioni ja voimattomuuteni Herralle. Mutta samalla myös opin jokaisen kärsimäni tappion myötä yhä enemmän ja enemmän tuntemaan Lunastajaani Jeesusta Kristusta, joka armahti minua kelvotonta joka kohdassa. Mitä pimeämmältä elämäni jalanjäljet näyttivät, sitä kirkkaammaksi Kristuksen valo silmissäni kasvoi.

Ristin työ riitti minulle ja se riittää ihan varmasti myös sinullekin. Tähän Jeesuksen täytetyn työn varaan tahdon sinutkin tämän kirjan myötä opastaa.

Tervetuloa kanssani Elämäntielle,

Tampereella Heinäkuussa 2012

Kari Kuusisto

 

ETsivu2lato-300.jpg

Rakas veljeni/siskoni Kristuksessa!

Olen todella iloinen siitä, että olet kääntynyt seuraamaan Jeesusta. Se on aina todellinen riemujuhlan aihe myös taivaassa kun tuhlaajalapsi palaa kotiin. Kaiken juhlinnan keskellä koen myös selvän esirukouskutsun sinun puolestasi, koska omasta kokemuksesta tiedän että synnin houkutukset ja vanha luontosi tahtoisivat vetää sinut takaisin maailmaan.

Ole kuitenkin eteesi tulevissa vastoinkäymisissä rohkea ja luota Jumalan lupauksiin. Jeesus on jo etukäteen voittanut sinustakin käydyn taistelun Golgatalla ja minä lupaan, että Hän ei koskaan tule ajamaan sinua pois luotaan, (Joh. 6:37) vaan syy mahdolliseen elämäntieltä eksymiseen on aina ihmisessä itsessään. Jumala antoi meille aivan selkeät matkaohjeet Raamatun sanassa ja lähetti vielä Pyhän Hengenkin avuksemme, mutta langennut ihminen ei haluaisi taipua Jumalan sanan alle ja siksi tappioitakin joskus tulee. (1 Joh. 3:24)

Jeesus sanoi opetuslapsilleen lähetyskäskyssä: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.” (Matt. 28:19-20) Jeesuksen lähetyskäskyyn viitaten rohkaisen sinua pitämään tämän vihkosen antamat neuvot kuin rakkaina elämäntien matkaohjeina Herraltamme, sekä varoituksen sanoina eksyttäjää vastaan.

Kolme perusasiaa kristityn elämästä:

1. Me emme pelastu omista teoistamme, vaan yksin uskosta Jeesukseen. "Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi." (Ef. 2:8-9)

Kun Raamatun vanha käännös kehottaa ihmistä parannuksen tekemiseen etsikkoajan yhteydessä, (Mark. 1:15) (Apt. 3:19) tarkoittaa se sillä nöyrtymistä ja syntiemme anteeksi pyytämistä Jumalalta. Parannuksen tekeminen ei tässä yhteydessä tarkoita sitä, että meidän tulisi ensin yrittää korjata elämästämme kaikki Jumalan silmissä huonot asiat, jotta sen jälkeen kelpaisimme Hänelle. Ei, vaan kutsuessaan meitä yhteyteensä Hän näki kaikki vikamme, mutta niistä huolimatta ja niiden kanssa Hän hyväksyi meidät lapsikseen. Hän vanhurskauttaa pahimmankin syntisäkin ja tekee tästä taivaskelpoisen. (Matt. 9:12-13)

Omaa elämäämme koskeva parannuksen teko taas on luonnollinen seuraus eli hyvää hedelmää yhteydestämme Jeesukseen, ei mitään pakkotyötä tullaksemme vanhurskaaksi koska mehän olemme jo sitä! Vaikka Jumalan Pyhä Henki ohjaakin sinua ”parannukseen” tahtonsa mukaisesti, ei hyvillä töilläsi tai niiden näkyvillä tuloksilla ole mitään vaikutusta itse pelastukseesi. Niillä et sitä varmista etkä myöskään menetä. Haluan tuoda tämän perusasian heti alussa tietoosi, koska parannuksenteko käsitteenä on aiheuttanut paljon sekaannusta ja väärinkäsityksiä kristittyjen keskuudessa sukupolvesta toiseen. Jumalan tarkoittamasta hyvästä hedelmästä on tullut lakihenkinen lyömäase fariseusten käsissä, mutta ole sinä vapaa kaikista pakotteista.

Oman elämäsi muutosten tarkoitus on auttaa sinua elämään arjessasi siten kuin Jumala on sen tarkoittanut eli sinun itsesi ja läheistesi parhaaksi. Samalla kun "ojennamme elämäämme” Raamatun sanan mukaiseksi luopuen Jumalan tahdon vastaisista asioista, osoitamme kuuliaisuutemme ja rakkautemme Jeesukselle. Hän maksoi omalla verellään meistä täyden lunastushinnan joten olkoon jokapäiväinen elämämme Kristuksen valona muille ihmisille eikä suinkaan sen pahennuksena. ”Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.” (Room. 12:12)

2. Jumala tulee aivan hyvin toimeen ilman meitäkin, mutta kutsuu silti jokaisen uskovan työhön valtakuntaansa. Kullekin meistä on Hänen globaalissa seurakunnassaan eli Kristusruumiissa ihan oma, juuri meidän mitoille ja kyvyille suunniteltu paikka. Sen vuoksi sinunkaan ei tulisi väheksyä tai varsinkaan ylikorostaa omaa kutsumustehtävääsi vertaamalla sitä muiden tehtäviin, vaan pysy uskollisesti ja nöyrällä sydämellä aina omalla paikallasi. Näin palveltuasi saat matkasi lopulla kuulla Herraltasi tunnustuksena työstäsi: ”Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.” (Matt. 25:21) Herra itse jakaa työtehtävät kullekin meistä Hänen oman suunnitelmansa ja tahtonsa mukaisesti, ei meidän itsekkään vanhan luontomme toiveiden mukaan.

ETketju_poikki-300.jpg

3. Olet vapaa palvelemaan Jumalaa!

Jeesus vapautti meidät Golgatalla synnin orjuuden ja saatanan kahleista. Olemme nyt siis saatanan orjuudesta vapaat, mutta emme myöskään pakotettuja palvelemaan Jumalaa. Sillä Hän kutsui meidät lapsikseen, ei orjikseen! (Room. 8:15) Jos jotkut Elämäntien matkaohjeista tuntuvat sinusta vaatimuksilta joita et koskaan pystyisi täyttämään, olet ymmärtänyt evankeliumin merkityksen väärin. Olet silloin eksymässä uskonnollisten tekojen upottavalle suolle eli uudestaan orjuuden ikeeseen. (Gal. 5:4) Muista aina, että Jumala itse on se, joka saa kristityssä aikaan tahtomisen ja tekemisen. Kyse ei suinkaan ole sinun voimistasi ja tahdostasi, vaan Jumalan meissä aikaan saamasta toiminnasta. Hän itse saa meissä aikaan katumisen, parannuksen, uskon syntymisen, rakkauden muita ihmisiä kohtaan ja halun julistaa evankeliumia kun sen aika on. Ilman Hänen aloitettaan ja siunaustansa on kaikki tekemisemme Jumalan valtakunnassa oman turmeltuneen luontomme pilaamaa ja täysin kelvotonta Jumalan silmissä, näyttipä se inhimillisesti katsoen sitten kuinka hyvältä tahansa.

Tahtoisin tällä kirjoituksellani saada sinun silmäsi auki näkemään mihin meidät on kutsuttu, en missään nimessä vain ajaa sinua jonkun toisen orjuuden alaiseksi. Elämäntiellä kulkemisessa ei ole kysymys siitä mitä meidän tulee tehdä Jumalalle, vaan siitä mitä Jumala saa tehdä kauttamme muille ihmisille, jos me annamme Hänelle siihen luvan. Meidät on kutsuttu niihin hyviin tekoihin, jotka Jumala on jo etukäteen suunnitellut toteuttavansa kauttamme. On suurta armoa saada palvella elävää Jumalaa.

ALKUMATKASI ELÄMÄNTIELLÄ

Jotkut ihmiset eivät muista uskoontulonsa ajankohtaa, toiset osaavat kertoa jopa tarkan päivämäärän ja paikan. Jotkut kääntyvät suuressa synnintuskassa, toiset taas uskovat evankeliumin omakseen riemuiten, aivan kuten tullimies Sakkeus kohdattuaan Jeesuksen Jerikossa. (Luuk.19:1-10) Pääasia uskoontulossasi ei kuitenkaan ole tietty ajankohta, tunnekokemukset tai joku kielilläpuhumisilmiö, vaan se että otit Jeesuksen vastaan elämäsi Herraksi. ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.” (Joh. 1:12)

Hän teki aloitteen kolkuttamalla sinun sydämellesi, johon sinä vastasit päästämällä Hänet sisään elämääsi. (Ilm. 3:20) Jeesuksen luo ei kukaan voi mennä silloin kun hänelle itselleen parhaiten sopii, vaan meidän tulee ensin saada Jeesukselta kutsu hänen yhteyteensä. Siihen ihminen voi sitten vastata joko myöntävästi tai kieltävästi. Ihana nähdä, että sinä ymmärsit käyttää oman etsikkoaikasi oikein ja vastasit myöntävästi.

Jeesus lähettää jokaiselle ihmiselle itse asiassa vain kahdenlaisia kutsuja. Ensin tulee edellä mainitsemani “hääkutsu”, johon meillä on siis mahdollisuus vastata oman tahtomme mukaan. Mutta aikojen lopulla tulee vielä ”käräjäkutsu” viimeiselle tuomiolle, johon kukaan ei voi vastata kieltävästi. Sinne on kaikkien mentävä, sekä elävien että kuolleiden. (2 Kor. 5:10) Jeesuksen omilla ei siinä istunnossa ole enää mitään pelättävää, sillä Hän itse toimii siellä meidän välimiehenämme ja puolustajanamme. (Room. 8:1-2) Paljon huonommassa asemassa ovat silloin he, jotka aikanaan vastasivat Jeesuksen hääkutsuun kieltävästi, sillä nyt he joutuvat itse kantamaan vastuun kaikista tekemisistään ja puheistaan. (Ilm. 20:11-15) (Matt. 25:31-46)

Kristityn kasvu

Ajan kuluessa kristitty kasvaa uskossaan hengellisestä lapsesta aikuiseksi. Uskossa kasvaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tulisit jotenkin muita paremmaksi tai pyhemmäksi, vaan sitä, että tulet yhä paremmin tuntemaan omat puutteesi, syntisyytesi ja kelvottomuutesi Pyhän Jumalan edessä. Ja samalla kun itse tulet yhä pienemmäksi, saa Jeesus sinussa lisätilaa kasvaakseen itse suuremmaksi. Alamme muutoksen myötä vähitellen ”kasvaa” Kristuksen kaltaiseksi. “Ja minä elän, en enä minä, vaan Kristus elää minussa.” (Gal. 2:20)
Tämä Pyhän Hengen työ etenee jokaisella ihmisellä yksilöllisen suunnitelman mukaan, joten älä murehdi jos elämässäsi ei heti seuraavina päivinä tai viikkoina näy mitään ihmeellisiä muutoksia. Jumala tekee työtään jokaisen lapsensa elämässä aivan varmasti, mutta oman aikataulunsa mukaan. (Fil. 1:6) Joku saattaa vapautua mm. päihderiippuvuuksistaan tai tupakasta samassa hetkessä, kun taas toisella se voi viedä jopa vuosia, mutta molemmat Jumalan lapset ovat silti uskossa ja matkalla taivaaseen.

Uudestisyntyneen ihmisen elämässä tulee tapahtumaan monenlaisia muutoksia. Ennen uskoontuloa moni viikonloppu saattoi vierähtää työkavereitten kanssa kapakassa tai muulla ”viihteellä”, mutta nyt vapaapäivät kuluvatkin mieluummin kotona perheen kanssa. Ennen jaksoimme istua tv:n ääressä tuntikausia tuijottaen tyhjänpäiväisiä saippuasarjoja. Nyt sekin aika kuluu mieluummin Raamattua tutkien tai oman seurakunnan tilaisuuksissa. Vanha luontomme kiusauksineen on yhä edelleen joka päivä läsnä, mutta uudestisyntynyt ihminen ei enää haluaisi totella sitä. Tätä sisäistä ristiriitaa kutsutaan kilvoitteluksi, jossa tulee sekä voittoja että tappioita.

Tämä sisäinen ristiriita johtuu siitä, että vaikka synnin kahleesi on ajat sitten Golgatalla katkaistu, itse saatana elää edelleen ja yrittää houkutella sinua takaisin puolelleen. Jos joskus huomaat punnitsevasi kompromissia jonkun vanhan helmasyntisi ja siitä kieltäytymisen välillä, niin muista, että et voi palvella kahta herraa samanaikaisesti. (Matt. 6:24) Jumala ei halua jakaa sinua vihollisensa kanssa, vaan olet joko Hänen tai saatanan omaisuutta. "Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?" (Room. 6:16-23)

ANNA MEILLE MEIDÄN JOKAPÄIVÄINEN LEIPÄMME…

Rukous

On sanottu, että rukous on kristityn hengitystä ja Raamattu ravintoa, tai että rukouksessa ihminen puhuu Jumalalle ja Raamatussa Jumala puhuu ihmiselle. Molemmat sanonnat ovat täyttä totta, joten aloita jokainen päiväsi Jeesuksen kanssa. Suo Hänelle ensimmäinen ajatuksesi aamurukouksessa, että saisit tänäänkin elää Hänen omanaan ollen muille siunaukseksi etkä kiroukseksi. Raamatussa Jeesus lupaa sinulle, että vaikeinakin päivinä Hän on tukenasi. ”Ja katso minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” (Matt. 28:20) Voit jutella Jumalalle päivittäisessä työssäsi ja missä sitten kuljetkin, sillä Hän ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. ”Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen.” (Jer. 31:9)

Hänen eteensä saat esirukouksessa kantaa myös vielä Jeesukselle vieraat läheisesi ja uskoa, että Hän ajallaan kutsuu heitäkin elämäntielle. Rukoile myös, että heidän vastauksensa Jeesuksen lähettämään kutsuun olisi myönteinen, sillä väkisin emme voi heitä pelastaa. Koska oma uskosi ei riitä kantamaan muita ihmisiä taivaaseen, onkin esirukous lähimmäistesi puolesta parasta mitä voit tehdä heidän hyväksensä.

Raamattu

Jos sinulla ei vielä ole omaa Raamattua, osta se ensi tilassa ja lue sitä joka päivä. Paras hetki päivittäiseen Raamatun lukemiseen on aamulla ennen päivän askareita, koska siitä saat siunausta saman tien koko päivälle. (1 Piet. 2:2) Aloita Raamatun tutkimisesi Johanneksen tai Markuksen evankeliumeista. Niiden jälkeen voit siirtyä Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien kautta Apostolin tekoihin ja Paavalin kirjeisiin eri seurakunnille. Vanhaan Testamenttiin on paras perehtyä vasta kunhan UT on tullut edes jonkin verran tutuksi.

Vanhan ja Uuden Testamentin välisistä tulkinnoista on hyvä muistaa, että Vanhaa Testamenttia luetaan ikäänkuin Uudesta Testamentista käsin. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus täytti Golgatalla Vanhan Testamentin monien häntä koskevien ennustusten lisäksi kaikki silloiset kultti- ja seremonialait. Nuo säädökset kivitystuomioineen eivät siten ole enään uuden liiton aikana voimassa, mutta Jumalan moraalilain eli 10 käskyä (2 Moos. 20:1-17) Jeesus kuitenkin sanoillaan vahvisti vielä päteväksi. Siksi sitä tulisi yhä tänäkin päivänä noudattaa ja pitää arvoisessaan kunniassa. (Matt. 5:1-7:29 / Vuorisaarna)

Ota tavaksesi rukoilla ennen Raamatun lukemista ja myös sen jälkeen eli pyydä Jumalalta Pyhän Hengen johdatusta lukemiseesi ja kiitä Häntä lopuksi saamastasi ravinnosta. Ota vaari siitä, mitä ymmärrät ja käy rauhallisesti sen ohi mitä et käsitä. Jumala avaa kyllä vaikeatkin kohdat sinulle vielä joskus myöhemmin. Äläkä ahmi Raamatun sivuja kiireellä, vaan lue jokainen jae ajatuksen kanssa ja toisinaan kun ajatuksesi harhailevat ihan muualla kuin tekstissä, voi asiaa auttaa ääneen lukeminen.

Raamattu on Jumalan erehtymätön ilmoitus

Luota aina Raamatun sanaan enemmän kuin järkeesi, tunteisiisi tai toisten ihmisten mielipiteisiin. Punnitse kaikki kuulemasi hengelliset opetukset ja saarnat vertaamalla niitä omaan Raamattuusi. Ota kuulemasi Jumalan sanan mukainen opetus vastaan kuin Lemmenjoen pohjahiekasta löytämänäsi kultahippuna, mutta hylkää Raamatun vastainen opetus saatanan eksytyksenä. Paholainen aloittaa monesti hyökkäyksensä kristittyä kohtaan kuiskaamalla hänen korvaansa; ”onko Jumala todellakin sanonut?” (1 Moos. 3:1)

Pysyt turvallisella reitillä hengellisessä kasvussasi välttämällä sellaisia opettajia ja kirjoja, jotka opetuksessaan kyseenalaistavat Jeesuksen jumaluuden, ristin sovituksen, ylösnousemuksen tai jonkun muun Raamatun selvän ilmoituksen. (2. Piet. 3:16) Jotkut Jumalan sanasta eksyneet yhteisöt saattavat jopa korottaa jonkun toisen asian Jeesuksen edelle, mm. enkelin tai Pyhän Hengen! Pyhän Hengen ensisijainen tehtävä on kuitenkin aina kirkastaa Kristusta, ei itseään! Toinen PH:n päämissio on tuoda julki ihmiselle tämän synnit, jotta ihminen heräisi huutamaan Jeesusta avukseen. Näin on käynyt monelle ihmiselle, myös minulle, tullimies Sakkeukselle, sekä kerran ainakin 3000:lle kuulijalle Apostoli Pietarin helluntaipuheen vaikutuksesta. (Apt. 2:14-40)

ETsrkyhteys-300.jpg

Seurakuntayhteys

Yhtä välttämätöntä, kuin tähän maailmaan syntyvälle lapselle on häntä rakastava perhe, on sinulle toisten uskovien mukanaan tuoma seurakuntayhteys. (Hebr. 10:25) Siellä voit turvallisesti kasvaa uskossasi ja tuoda omat lahjasi kaikkien rakennukseksi. Jumalalta saamasi sekä luonnon-, että myös armolahjat on tarkoitettu kaikkien yhteiseksi hyödyksi ja Jeesuksen nimen kirkastamiseksi, eikä vain omaksi iloksesi.

Kristittyjen suhteen pätee vanha sanonta: “Jos kokoat paljon puita ja sytytät ne tuleen, syntyy suuri roihu. Sitä vastoin yksi puu ei paljon lämmitä.” Raamatussa Jumala siunaa yhteiset kokoontumiset seuraavasti: ”Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.” (Matt. 18:20) Ota myös mahdollisimman usein osaa seurakuntasi yhteiseen ehtoolliseen, sillä ehtoollisessa Jeesus itse tahtoo vuorostaan palvella ja hoitaa sinua Sanansa ja sakramenttien välityksellä.

TULKOON SINUN VALTAKUNTASI JA TAPAHTUKOON SINUN TAHTOSI…

Suun tunnustus

Maailma ei pelkää mitään muuta niin paljon, kuin Jeesuksen julkisesti tunnustavia kristittyjä. Paavali kirjoittaa: ”… jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut.” (Room. 10:9) Apostoli Paavali ei hävennyt evankeliumia, toisin kuin niin monet nykyajan nimikristityt. Eli jos läheisesi ja muut ihmiset eivät vielä tiedä, että sinä olet Jeesuksen seuraaja, ei sitä varmaan silloin tiedä Jumalakaan! Jeesus sanoo tästä asiasta seuraavaa: ”Jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa.” (Matt. 10:32) ja ”joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun Hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa.” (Mark. 8:38)

Suun tunnustus käytännössä ei tarkoita sitä, että sinun tulisi kiivetä talosi katolle kailottamaan evankeliumia, vaan sitä, että tuot rohkeasti julki vakaumuksesi ja uskosi perustan jos sitä kysytään ja puolustat Jumalan sanaa ja Jeesusta, kun niitä vastaan hyökätään. Pyhä Henki kyllä ilmoittaa sinulle oikean hetken ja tavan todistuksellesi.

Sielujen voittaminen Jumalalle

Toinen muutos ihmisen uudestisyntymisessä kristityksi on se, että Jeesus tekee hänestä “ihmisten kalastajan” eli sielujen voittajan. (Matt. 4:19) Jeesuksen aikoinaan Simon Pietarille ja hänen veljellensä Andreaalle antama työkutsu kaikuu myös tänä päivänä meille kaikille, jotka uskomme Jeesukseen. Vastakääntyneen uskovan silmistä on omat pelastuksen ilokyyneleet tuskin vielä ehtineet edes kuivua, kun ne jo vuotavat muiden vielä pelastumattomien puolesta. Apostoli Paavali sanoi: ”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. … Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.(2 Kor. 5:17-20)

On myös monia kristityiksi tunnustautuvia, jotka kyllä puhuvat uskostaan Jeesukseen, mutta eivät omalla elämällään heijasta sitä todeksi. ”Joka sanoo: ”Minä tunnen Hänet”, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut.” (1 Joh. 2:4-5) Ole siis aina kuuliainen Jumalan sanalle myös julkisesti (Tiit. 1:16) koska muut ihmiset seuraavat ennemmin tekojasi kuin kuuntelevat sanojasi. Näkemänsä perusteella he myös helposti päättelevät miltä pohjalta todistuksesi nousee ja onko se uskomisen arvoista vai ei. “Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.” (Matt. 7:20)

Diakonia eli palveleminen

Nykyaikainen mammonan palvonnasta kärsivä yhteiskunta tarvitsee kristityiltä ennemmin käytännön tekoja kuin hurskaita sanoja. ”… olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.” (Jaak. 1:22) Anna siis Jeesuksen täyttää sydämesi lähimmäisen rakkaudella, joka johdattaa sinut hyljättyjen, leskien, vankien ja kaikkien synnin eksyttämien ihmisten luo. ”Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.” (Jaak. 1:27) Kristityn osana tässä armonajassa onkin olla "murrettua leipää ja vuodatettua viiniä" Jeesuksen käsissä muiden ihmisten hyväksi, eli elää muiden palvelijana ja siten todistaa Herrastansa.

Evankeliumin julistaminen

Meidät uskovat on kutsuttu julistamaan evankeliumia Kristuksen veren armosta ja ristin sovituksesta, ”Pelastaakseni edes muutamia.” (1Kor. 9:22) Kohdatessasi ihmisiä joille haluat kertoa Jeesuksesta ja Jumalan valtakunnasta, tulee sinun muistaa että sanomamme ydin on armahduksessa, ei tuomiossa. Liian usein kuulee uskovien suusta tuomion sanoja uskosta osattomille. Apostoli Paavali varoitti tästä synnistä jo Korinttolaisia seuraavasti: ”… sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. (1Kor. 5:9-13)

Ihmisten syntien nimeäminen ja niistä parannukseen kehottaminen kuuluu kristityillä seurakunnan sisäiseen kurinpitoon, mutta ulkopuolella oleville meidän tulee julistaa synneistä pelastavaa armoa eli evankeliumia. Tietysti uskosta osattomille tulee kertoa myös synnistä ja sen seurauksista, mutta sillä ei saa syyttää heitä. Tehtävämme on varoittaa heitä edessä olevasta ikuisesta kadotuksesta, ei tuomita sinne! Ei Jeesuskaan tullut maailmaan meitä tuomitsemaan, vaan armahtamaan. Kun Jeesuksen eteen tuotiin itse teosta tavattu syntinen nainen, ei hän ruvennut tätä tuomitsemaan ja syyttelemään niin kuin fariseukset ja kirjanoppineet tekivät, vaan Jeesus sanoi naiselle: ”En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee!” (Joh. 8:11 ) Ensin Jeesus julisti naiselle armahduksen evankeliumin ja sen jälkeen lyhyen parannussaarnan, jossa Hän kehotti tätä korjaamaan elämänsä Jumalan tahdon mukaiseksi. Näin Hän sanoi kerran minullekin. Olkoon Jeesuksen toimintatapa esimerkkinä meille kristityille kohdatessamme päihderiippuvaisia, avionrikkojia ja muita elämässään epäonnistuneita. (Luuk. 6:36-38)

Oma kutsumuksesi

Tee kaikki palvelutehtäväsi rukoillen, että Jeesus varustaisi sinut ja kirkastaisi sinulle selvästi mitä Hän kulloinkin haluaa sinun tekevän. Monen nuoren mielestä lähteminen kaukaisille lähetyskentille tuntuu oikealta ja toisten arvostamalta uhrautumiselta, mutta onko se oikeasti Jumalan vai sinun tai peräti vanhempiesi tahto? Ei Jumala lähetä kaikkia lapsiaan ulkomaille eikä tee joka toisesta uskovasta suurta tv-evankelistaa, vaan enin osa Herran palvelijoista toimii esirukoilijana ”omassa muurinaukossaan.” Evankelistan titteli kuulostaa myös hienolta ja siihen järjestetään nykyään monenlaisia kurssejakin, mutta kurssitodistuksilla et voi ansaita Jumalan siunausta evankelistan työhön. Oikeat Jumalan evankelistat eivät valmistu kirjekursseilla vaan Jeesuksen omassa ristin koulussa.

Kun toimit Herran tahdon mukaisella paikalla, oli se sitten julkisesti näkyvä tai ei, seuraa siitä siunaus sekä sinun että myös heidän elämään joita palvelet. Syy tappioihin ja ylipääsemättömiin vastoinkäymisiin palvelutyössäsi ei koskaan ole siinä etteikö Jumala kuulisi rukouksiasi, vaan siinä, että sinä et ole kuunnellut tai malttanut odottaa Jumalan antamaa vastausta. Keskustele ajatuksistasi kutsumuksen osalta myös seurakuntasi vanhempien kristittyjen kanssa ennen kuin alat pakata laukkujasi.

ANNA MEILLE ANTEEKSI MEIDÄN SYNTIMME, NIIN KUIN MEKIN …

Rukoile Jumalalta Pyhän hengen apua jotta voisit kääntää selkäsi kaikelle sille, jonka Jumala elämässäsi tuomitsee. Tämä on juuri sitä elämäsi ojentamista Jumalan sanan mukaiseksi, josta kerroin jo sivuilla 5 - 6. Jeesus, joka kyllä tietää kaikki helmasyntisi ja kiusauksesi, auttaa sinua taistelussasi koska omin voimin et niitä pysty voittamaan. Pyhäksi ja synnittömäksi ihminen tulee vasta taivaassa, mutta matkan sinne joudumme vaeltamaan vanhojen himojemme ja jatkuvien lankeemustemme rasittamina. Muista näissä erämaahetkissäsi, että Jeesus on jo etukäteen sovittanut Golgatalla myös kaikki tulevatkin lankeemuksesi, joten nosta aina uudestaan ja uudestaan katseesi Jeesukseen. "Missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi." (Room. 5:20)

Puhdas omatunto

Puhdas omatunto tuo voimia ja rohkeutta kristityn vaellukseen. Normaalisti maksusuunnitelman mukaan etenevä asunto- tai joku käyttölaina ei ole syntiä, mutta tahallaan hoitamatta jätetyt verorästit, elatusmaksut tai muut maksupetokset ovat. Jos sinulla on näitä tunnollasi, sovi pian maksujärjestelyistä velkojiesi kanssa. Jokainen muukin omaatuntoa painava hoitamaton asia on kuin läpäisemätön kivimuuri ihmisen ja Jumalan välissä. Tunnustamaton synti on silloin tullut elävän siunauksen esteeksi, eikä Jumala voi käyttää sinua siunauksensa kanavana toisille ihmisille. Hän ei heti hylkää sinua, mutta ei voi käyttääkään sinua. Ja jos joskus aiemmin olet levittänyt lähimmäisistäsi halventavia valheita, ei ole yksin Jumalan asia antaa niitä anteeksi. Tiedät kyllä omassatunnossasi mikä kirje sinun on kirjoitettava, tai mitä sinun on kenellekin tunnustettava. "Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Onnellinen se ihminen, joka aina on aralla tunnolla; mutta joka sydämensä paaduttaa, se onnettomuuteen lankeaa." (Sananl. 28:13-14) (Matt. 5:25-26) (1 Joh. 3:14-15)

Sovintorippi, eli syntien tunnustaminen niille joita vastaan on rikkonut, on maailman vaikein asia, tiedän tämän omakohtaisesti. Omaatuntoani raskaana painavien tekojen tunnustaminen ja sen mukanaan tuoman häpeän kantaminen teki todella kipeää, mutta se oli minun kohdallani ainoa tie päästä ahtaasta portista eteenpäin. Vasta nöyrtyminen ja anteeksipyytäminen Jumalan lisäksi myös heiltä, joita vastaan olin rikkonut palautti rauhan omaantuntooni, tosin vain hetkeksi koska lankesin kohta uudestaan. Ripittäytymiseni ei tehnyt minusta pyhää tai parempaa ihmistä, mutta sen myötä opin näkemään kuinka syvälle perisynti on minussa juurtunut ja kuinka paljon Jeesuksen armoa ja Pyhän Hengen apua joka päivä tarvitsen. Samalla se on myös kantapään kautta opettanut minua välttämään sellaisia asioita jotka saattavat minut kiusaukseen.

Itse kullakin meistä on tunnollaan jotain sellaista mikä hävettää. Rukoile Jumalalta apua, että Hän auttaisi sinua sovinnon aikaansaamiseksi toisen ihmisen kanssa ja lähde matkaan sitten kun Pyhä Henki kehottaa sinua toimintaan.

ETkdet_sivu23-300.jpg

Anteeksiantaminen

Oletko sinä itse pystynyt antamaan anteeksi heille, jotka ovat sinua vastaan rikkoneet? Saatat vaalia sydämessäsi katkeruutta kokemastasi vääryydestä jopa lapsuudesta asti, tai olisiko kyseessä joku perinnönjako- tai avioriita? Muut asianomaiset ovat ehkä jo unohtaneet tekonsa, mutta sinä muistat ne ja kannat edelleen kaunaa heitä kohtaan. Muistathan, että Jumala on kaikille syntejään katuville armahduksessaan tasapuolinen, myös vihamiehillesi jos he ovat sitä Häneltä pyytäneet. Ja jos näin olisi käynyt, niin mikä sinä olisit heiltä anteeksiantoa pidättämään? Tehtyä ei toki enää saa tekemättömäksi ja muistot satuttaa edelleen, mutta anteeksianto on juuri tänään mahdollista ja se on ainoa lääke tähän sairauteen, joka saattaa sulkea meiltä jopa taivaan portit. (Matt. 5:23-26)

Jos jostain syystä kannat sydämessäsi katkeruutta toista ihmistä kohtaan, lopeta lukeminen tässä kohtaa pieneksi hetkeksi ja muistele kuinka paljon itse olet saanut anteeksi Jeesukselta, joka antoi sentään oman henkensä sinun rikkomustesi edestä! Hän kantoi sen tuomion ja rangaistuksen joka sinun piti tekojesi perusteella kärsiä! Tuon viattoman uhriveren rinnalla kaikki omat saatavamme muuttuvat veloiksi ja syytöksemme armahdukseksi. Anna siis sinäkin vihamiehillesi anteeksi niin saat sen myötä vihdoinkin rauhan myös omaan sydämeesi. "Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi; mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne." (Matt. 6:14-15) (Matt. 18:32-35)

ETtienviitat-300.jpg

ÄLÄKÄ SAATA MEITÄ KIUSAUKSEEN, VAAN PÄÄSTÄ MEIDÄT PAHASTA

Raamatussa luvataan kristitylle monenlaisia vastoinkäymisiä ja kiusauksia, jotka Jumala sallii meille kasvattaakseen meitä uskossa Häneen ainoana auttajanamme. Jumala sallii ne, mutta ei itse aiheuta niitä vaan suurin osa vastoinkäymisistämme on seurausta meidän omista tai toisten ihmisten tekemistä vääristä valinnoista. Kun Jumala loi ihmisen, Hän otti tietoisen riskin antaessaan tälle vapaan tahdon itse valita oikean ja väärän väliltä. Sisimmässään ihminen kyllä tietää mikä on oikein ja mikä väärin, mutta tekee silti useimmat valintansa oman etunsa mukaisesti.

Tiesitkö, että edes saatana ei voi pakottaa ihmistä tekemään syntiä vasten tämän tahtoa, kuten aviorikosta tai varastamista, vaan saatana tekee synnin niin houkuttelevaksi että ihminen ei voi sitä vastustaa. (1 Moos. 3:1-6) Saatana saa jopa kiusaamansa miehen tai naisen silmissä toisen ihmisen tuntumaan niin rakastettavalta ja ihanalta, että tämä on valmis jättämään oman aviopuolisonsa ja lapsensa, vaikka aikoinaan lupasi vihkialttarilla rakastaa tätä myös erämaan kuivuudessakin. Tällöin ei ole kyseessä ”se oikea rakkaus”, vaan saatanan eksytys johon moni ihminen himoissaan lankeaa. (2 Sam. 112-4) Jumala on kuitenkin sanassaan luvannut auttaa jokaista kiusattua, joka hädässään huutaa Hänen nimeänsä avukseen.

Ihmisen omien synnillisten taipumusten lisäksi pahimmat nykyajan eksytykset tulevat seurakunnan sisältä päin, sillä paholainen on mestari keksimään keinoja uskovan horjuttamiseksi. Hajottamalla ensin kirkon ykseyden kiistoilla seksuaalimoraalista tai oppi- ja virkakysymyksistä, on yksittäinen ihminen helppo eksyttää uskostaan kirkon välittämän ristiriitaisen kuvan myötä. Monissa 2000 -luvun seurakunnissa papit siunaavat jo myös samaa sukupuolta olevien ihmisten parisuhteita, joka on räikeästi Raamatun ilmoituksen vastaista. Jumala kyllä rakastaa ja haluaa armahtaa ihan jokaista syntistä ihmistä, myös homoja, lesboja, valehtelijoita, avionrikkojia, varkaita, pedofiilejä, murhaajia sekä sinua ja minuakin, jos kadumme tekojamme ja käännymme pois pahoilta teiltämme, mutta Jumala ei koskaan suostu siunaamaan itse synnin tekemistä. Sitähän samaa sukupuolta olevien parisuhteen puolesta rukoilemisessa ja siunaamisessa Jumalalta pyydetään.

Puhuttaessa Kaikkivaltiaan Jumalan rakkaudesta ihmistä kohtaan, tarkoittaa se sitä että Hän on antanut meille ihan jokaiselle mahdollisuuden pelastua synneistämme, ei sitä että Hän hyväksyisi syntimme. Jumala on antanut tähänkin asiaan aivan selvät ohjeet, mutta osa ihmisistä ei halua taipua sen alle, vaan vääntelee Raamatun sanaa mieleisekseen ja samalla myös tuhokseen. (Ilm. 22:18-19) Tässä ei toisaalta ole mitään uutta, sillä ihminen on alusta asti pettänyt ja pakoillut Jumalaa. (1 Moos. 3:7-12) Kaikenlaisen haureuden ja huoruuden harjoittaminen on aina syntiä ihmisen omaa ruumista vastaan, joka on alun perin tarkoitettu Pyhän Hengen temppeliksi. Pyhä Henki ei kuitenkaan suostu asumaan haureuden pesässä, vaan “Jumala hylkää sen (ihmisen) häpeällisiin himoihinsa.” (Room. 1:26-28) (Gal. 5:19-21) (3 Moos. 18:22) (3 Moos. 20:13)

Älä kuitenkaan menetä rohkeuttasi kun jonain päivänä löydät itsesi langenneena kiusaukseen. Älä jää surkuttelemaan heikkouttasi ja uskon puutettasi, vaan käännä katseesi takaisin Kristuksen puoleen ja rukoile häneltä anteeksiantoa ja apua asian korjaamiseen. Hän on uskollinen eikä koskaan hylkää kotiin palaavaa tuhlaajalastaan.

Pidä tämän vuoksi lyhyet tilivälit Jumalan kanssa ja käy säännöllisesti ehtoollisella. Jätä ehtoollisalttarille kaikki lankeamisesi ja ota vastaan täydellinen anteeksiantamus ehtoollissanoissa: ”Herramme Jeesuksen Kristuksen leipä ja veri, sinun syntiesi edestä annettu ja vuodatettu!” Syöminen ja juominen tosin eivät tätä vaikuta, vaan ne sanat, jotka tässä ovat. Joka uskoo nämä sanat, hän saa mitä ne lupaavat ja lausuvat, nimittäin syntinsä anteeksi. Missä syntien anteeksiantamus on, siinä on myös elämä ja autuus. (Lutherin katekismus)

PELASTUSVARMUUS KRISTUSKALLIOLLA

Kohtaamme toisinaan ihmisiä jotka sanovat toivovansa taivaaseen pääsyä, mutta Raamatun mukainen todistus pelastusvarmuudesta on heille vieras asia. Näillä ihmisillä ei vielä ole henkilökohtaista suhdetta kuoleman voittaneen Jeesuksen kanssa. ” … minä tiedän Lunastajani elävän …” (Job. 19:25) He ovat kyllä saattaneet joskus tulla herätykseen, mutta ovatko he koskaan kääntyneet ja lähteneet seuraamaan Jeesusta? Tällainen kääntymätön ihminen on aikanaan kuullut Jumalan kutsun, mutta hän ei silloin luovuttanut koko elämäänsä ja kaikkia syntejään Jeesukselle. Näitä puoleen matkaan jääneitä uskonnollisia nimikristittyjä, eli tyhmiä neitsyitä, kuten Raamattu asian ilmaisee (Matt. 25:1-13) on nykyään kaikissa kirkkokunnissa hengettömän julistuksen ja suoranaisen eksytyksen seurauksena.

Joku toinen taas arvelee olevansa Jumalan lapsi jo pelkän kasteensa perusteella, eikä sen vuoksi tarvitse enää mitään Jeesusta elämäänsä. Raamattu osoittaa tämänkin väitteen selvästi vääräksi. Jumalan lapseksi tullaan vain uudestisyntymisen kautta. Jeesus itse sanoo: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” (Joh. 3:3) Kaste tuo kyllä syntien anteeksisaamisen ja pelastuksen ihmisen saataville, mutta ne vastaanotetaan vasta uskon kautta omakohtaiseksi autuudeksi. ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” (Mark. 16:16) Moni kastettu on langennut lapsena osakseen tulleista siunauksista ja tarvitsee nyt Pyhän Hengen uudistusta saadakseen elämänsä takaisin raiteilleen ja päästäkseen matkansa lopulla taivaaseen.

Pelastusvarmuus on sitä, kun ”Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.” (Room. 8:16) Sen lisäksi Raamattu sanoo vielä, että ”kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.” (Room. 8:14) Ilman Pyhän Hengen vakuutusta tai kutsumuksessasi ja elämässäsi näkyviä Hengen hyviä hedelmiä ei voi olla myös pelastusvarmuuttakaan, koska Pyhän Hengen yhteys Jeesukseen puuttuu.

ETkalliolla-300.jpg

Tunteet ja pelastusvarmuus

2000 -luvun seurakuntien kokouksissa pauhaavan ylistysbändin ja laulunsanojen mekaanisen toistamisen myötä aikaansaatu ”hyvä fiilis" ei todista mitään Pyhän Hengen läsnäolosta, vaikka omat tunteesi ja tilaisuuden puhuja niin väittäisikin. Eksyessäsi tällaisen sielullisen eksytyksen valtaan tulee sinun heti nostaa katseesi pois omista tuntemuksistasi ja kääntää se Kristuksen ristin puoleen. Vain siellä on pelastuksesi perusta ja Pyhän Hengen osallisuus, ei omissa tunteissasi tai kokemuksissa!

En sano, että kaikki ylistys on pahasta, päinvastoin, vaan haluan muistuttaa sinulle, että kristityn tulee tarkasti valvoa mille perustalle hän uskonsa rakentaa. Jumalalle mieluisin ylistys ja kiitoslaulu nousee syntisen ihmisen rinnasta silloin, kun hän on löytänyt Jeesuksen syntiensä sovittajana. Silloin taivaassakin juhlitaan meidän mukana. Vain kuolemansairaudesta parantunut osaa oikein kiittää pelastajaansa. Mutta jos haemme pelastusvarmuutta tunteistamme, jotka vaihtelevat päivittäin sään- ja terveydentilan mukaan tai vanhoista hengellisistä kokemuksistamme, rakennamme kristillisyytemme pettävälle hiekalle, joka ei kestä suuren ahdistuksen ja eksytyksen tullessa.

Vältä siis sellaisia hengellisiä tilaisuuksia, jotka tehdään palvelemaan vain tunteitasi tai joistakin sairauksista parantumista. Herraa ei ensisijaisesti kiinnosta sinun ruumiillisen sairautesi parantaminen, vaan sielusi pelastus! Jos Hän kuitenkin jonkun ihmisen näissä tilaisuuksissa parantaa, tähtää Hän lahjallaan myös parantuneen sielun pelastukseen. ”Katso, sinä olet tullut terveeksi; älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi”. (Joh. 5:14) Niissä kokouksissa, missä Jeesuksen nimi, syntien anteeksisaaminen ja sielun pelastus on kokoontumisen ensisijainen pääasia eikä jotkin hurmokselliset kokemukset tai parantumisihmeet, siellä varmimmin on myös Kaikkivaltias Jumala Pyhän Henkensä kautta läsnä.

Kristuskalliolla

Kaiken lankeamisten, kiusausten, epäuskon ja maailman eksytysten keskellä tulee sinun aina kiinnittää katseesi vain ja yksin Kristukseen! Hän näkee sinun uskonpuutteesi ja epäilyksesi, nostaa sinut käsivarsilleen ja kantaa yli vaikeimpien aikojen.

Kun katselet vuosikymmenten uskossa vaeltamisen jälkeen taaksesi jättämiä jälkiä, voit todeta niiden olleen monessa kohtaa Jumalan tahdon vastaisia ja perin kelvottomia. Mutta siitäkin huolimatta Jeesus yhä rakastaa sinua ja olet Hänelle tärkeä. Hän rakastaa sinua juuri sellaisena kuin olet. Ei ihmeellisenä synnin voittajana, hyväntekijänä tai uskon sankarina. Ei, vaan yhtä syntisenä kuin ristin ryöväri, jolla ei ollut mitään puolusteluja tai omia ansioita esitettävänään.

Kun elämässäsi tulee aika, jolloin Jeesus Kristus on ainoa vanhurskautesi, pyhityksesi ja elämän toivosi, olet päässyt Kristuskalliolle. Se on kristityn elämässä ainoa turvasatama jota maailman myrskyt eivät pysty sortamaan. Rakenna jokainen päiväsi ristillä täytetyn työn perustalle, ja olet pysyvä valveilla ja lähtövalmiina kun Herramme Jeesus Kristus vihdoin tulee noutamaan omiaan kotiin. Maran áta!

Jumalan armollista siunausta ja varjelusta matkallesi elämäntiellä,

T: KariKäytetyt kirjallisuuslähteet ja suositeltavaa lisälukemistoa:

Raamattu 1933/38
Lutherin Katekismus, 9. Kirkolliskokouksen hyväksymä
Thomas Wilcox / Kallis hunajanpisara Kristus –kalliosta (Ev.Lut. Herätysseura)
Antonio Paleario / Ristiinnaulittu Kristus ja Hänen armotyönsä (Perussanoma Oy)
Urho Muroma / Pelastuksen salaisuus (Kuva ja sana 1945)
Urho Muroma / Salattu elämä Herrassa (WSOY 1930)
C.O. Rosenius / Tie rauhaan (Kirjaneliö)
Olav Valen-Sendstad / Olenko Kristitty? (Perussanoma Oy)
Uuras Saarnivaara / Kuinka on sun sielus laita? (Ev.Lut. Herätysseura)
Uuras Saarnivaara / Katso, tässä on tie (Ev.Lut. Herätysseura)
Uuras Saarnivaara / Tie synnin hädästä Jumalan rauhaan (Kustannus Oy Uusi Tie)
Frank Mangs / Kristitty sielujen voittajana (Kuva ja Sana)
Frank Mangs / Pelastuksen tie (Ristin voitto)
Olavi Peltolan Raamattuopetukset netissä (www.kolumbus.fi/rov.o.peltola/)
Tapio Nousiainen / Yksi ainoa elämä (Päivä Osakeyhtiö)
Oswald J. Smith / Tuska sieluista

Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.
Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri.”
(Matt. 7:24-27)

ETtakakansi-300.jpg

 

 

Lataa Elämäntiellä-opas pdf-muodossa tästä:

opas_banneri.jpg

   Israelin ystävät ry Radio Patmos